Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen25.002 vragenformulier 25 februari 2000

Gemaakt: 25-2-2000 tijd: 14:11

Vragen van het lid Kalsbeek (PvdA) aan de minister van Justitie over de klachten over de afhandeling van een onderzoek. (Ingezonden 25 februari 200)


1

Hebt u kennisgenomen van de televisie-uitzending van het Trosprogramma `Opgelicht', van 4 februari 2000, waarin verschillende gedupeerden van de heer Freddy N. zich hebben beklaagd over de wijze waarop politie en Justitie zijn omgegaan met aangiften die voornoemde personen hebben gedaan over het handelen van de heer Freddy N.?


2

Is het waar dat de Economische Controledienst (ECD) medio 1995 een onderzoek heeft verricht naar de handelswijze van Freddy N. en daarbij verschillende gedupeerden van Freddy N. heeft gehoord?


3

Zo ja, is het waar dat de ECD de resultaten van zijn onderzoek door heeft gezonden naar het Openbaar Ministerie (O.M.)?


4

Kunt u aangeven wanneer de ECD van het Openbaar Ministerie bericht heeft ontvangen over het vervolg op het ECD-onderzoek?


5

Is het waar dat verschillende personen die in de afgelopen jaren aangifte hebben gedaan over hun ervaringen met Freddy N. niet door het Openbaar Ministerie op de hoogte zijn gebracht over de afhandeling van hun aangiften?


6

Zo neen, kunt u inzicht geven in de wijze waarop de in de vorige vraag genoemde personen door het Openbaar Ministerie zijn ingelicht over de afhandeling van hun aangiften?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen PvdA aan Korthals over klachten afhandeling onderzoek '
Lees ook