Partij van de Arbeid


3 FEBRUARI 2000

VRAGEN VAN DE LEDEN HERREBRUGH, HINDRIKS EN SCHOENMAKERS (ALLEN PVDA) AAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

1.
Heeft U kennis genomen van het artikel in de PZC van 19.01.2000 inzake uw BESLUIT te weigeren de Vlaketunnel in Zeeland open te stellen voor vervoer van gevaarlijke stoffen zoals LPG?

2.
Bent U op de hoogte van het feit dat de omleidingroute voor vervoer van gevaarlijke stoffen over lokale wegen leidt met veel langzaam verkeer?

3.
Is er met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, het niet toelaten daarvan op bepaalde wegtrajecten zoals in tunnels en het aanwijzen van alternatieve routes in het algemeen, sprake van risicoanalyses met betrekking tot de afweging van het niet toelaten op een bepaald wegtraject en het instellen van de omleidingroute?

4. Indien dit in het algemeen het geval is, hoe is dan in het geval van de Vlaketunnel de afweging geweest tussen het openstellen van de tunnel voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als LPG en het instellen van een omleidingroute?

Deel: ' Vragen PvdA aan Netelenbos over Vlaketunnel Zeeland '
Lees ook