Partij van de Arbeid


Vragen van Gerrit Valk en Bert Koenders aan de minister van BuZa
20 januari 2000 PvdA

1.
Heeft de aanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Carla del Ponte, bij de NAVO aangedrongen op een actiever beleid ter opsporing van de oorlogsmisdadigers Karadzic en Mladic?*

2.
Is het waar dat SFOR geen grote prioriteit daaraan toekent?

3.
Zo nee, kunt U dan uitleggen hoe het mogelijk is dat bijna vijf jaar nadat genoemde heren zijn aangeklaagd zij nog steeds op vrije voeten rondlopen en Karadzic zelfs verblijf houdt in Pale?

4.
Bent U bereid het pleidooi van de aanklager bij het tribunaal te ondersteunen en binnen de NAVO aan te dringen op een actief opsporingsbeleid ten aanzien van Karadzic en Mladic?


* de Volkskrant 19 januari '00

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA aan Van Aartsen over Joegoslavie-tribunaal '
Lees ook