Partij van de Arbeid


Den Haag, 29 februari 2000

VRAGEN VAN HET LID ARIB (PVDA) AAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

1. Hebt u kennisgenomen van een televisie-uitzending over de mishandeling van demente ouderen? (1)

2. Kunt u aangeven hoeveel meldingen van mishandeling er jaarlijks binnenkomen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Worden deze gevallen gemeld via het speciale meldpunt? Zo nee, waarom niet? Is het mogelijk bij deze meldpunten anoniem te melden? Zo nee, waarom niet?

3. Ziet u aanleiding om de meldpunten zodanig in te richten dat men anoniem gevallen van mishandeling kan melden en tevens de bekendheid met het bestaan ervan te vergroten onder ouderen, familie en werkenden in de zorg?

(1) Nova, 26 februari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA aan VWS over mishandeling van demente ouderen '
Lees ook