Partij van de Arbeid

Den Haag, 10 oktober 2001

VRAGEN VAN HET LID TIMMERMANS (PvdA) AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN AAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

1. Heeft het Centraal Planbureau (CPB) een negatief advies uitgebracht over Nederlandse deelneming in de volgende ontwikkelingsfase (EMD) van de Joint Strike Fighter? (1)

2. Komt het CPB tot de conclusie dat de luchtvaartcluster onsamenhangend is en het overheidsbeleid onvoldoende robuust? Deelt u deze conclusie?

3. Heeft het CPB-rapport gevolgen voor het tijdsschema van de besluitvorming en de informatievoorziening aan de Kamer en is er in dit verband aanleiding tot bijstelling van het geschetste schema in de brief van 3 oktober van de staatssecretaris aan de Kamer? Dit mede in het licht van het feit dat het aangekondigde schema geheel is afgestemd op de Amerikaanse besluitvorming rond EMD, hetgeen er toe zou kunnen leiden dat de Kamer begin november a.s. onder grote druk zal worden gezet om zeer snel tot besluitvorming over te gaan.

3. Nu een vertrouwelijk rapport (wederom) op straat ligt en de industrie er al publiekelijk op heeft gereageerd, bent u bereid de Kamer op korte termijn het CPB- advies toe te sturen, vergezeld van uw standpunt?

(1) Het Financieele Dagblad, 10 oktober 2001

Deel: ' Vragen PvdA advies CPB Nederlandse deelneming in EMD '
Lees ook