Partij van de Arbeid


 

Den Haag, 23 februari 2000

 

 

Schriftelijke vragen over de eindrapporten van de volgende evaluaties: middelingsregeling, fiscale telewerkfaciliteit, spaarloonregeling en Brede Herwaardering I (Fin-00-09)


1. In hoeverre zijn nieuwe elementen uit de Wet IB 2001 van invloed op de maatregelen die U overweegt n.a.v. de conclusies m.b.t. de Evaluatie Brede Herwaardering I?

2. Op pagina 2 van de Evaluatie Spaarloonregeling wordt melding gemaakt van de noodzaak van een nieuw onderzoek waarin alleen deblokkeringen worden betrokken waarvan alle relevante stukken kunnen worden gecontroleerd; wat zijn nu de concrete voornemens in dezen?

3. Wat is het geschatte budgettaire belang van het onjuiste gebruik van de spaarloonregeling?

4. In hoeverre zijn nieuwe elementen uit de Wet IB 2001 van invloed op de maatregelen die U overweegt n.a.v. de conclusies m.b.t. de Evaluatie Spaarloonregeling?

5. Kunt U een overzicht geven van het geheel aan maatregelen, inclusief maatregelen van niet-fiscale aard, die beogen het telewerken te bevorderen?

6. Kunt U aangeven wat U bedoelt met "een stimulerende signaalwerking"? (p.ii)

7. Wat is de budgettaire derving ten gevolgen van de fiscale faciliteit telewerken?

8. Het rapport Evaluatie Fiscale Telewerkfaciliteit gaat niet gepaard met een kabinetsstandpunt. Kunt U aangeven welke conclusies U uit het rapport trekt ten aanzien van het beleid op dit punt?

9. Het rapport over De Middelingsregeling gaat niet gepaard met een kabinetsstandpunt. Kunt U aangeven welke conclusies U uit het rapport trekt ten aanzien van het beleid op dit punt, en kunt U daarbij mede betrekken eventuele nieuwe relevante elementen in de Wet IB 2001 op dit punt?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA Middelingsregeling, telewerken en spaarloon '
Lees ook