Partij van de Arbeid


Den Haag, 10 september 1999

VRAGEN VAN HET LID OUDKERK (PVDA) AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

1.
Heeft u het artikel gelezen over afspraken tussen de KNMP en uw ministerie? (*)

2.
Bent u bereid de Kamer duidelijk en volledig, schriftelijk te informeren over zowel mogelijke afspraken die besproken zijn met de KNMP als definitieve afspraken tussen de KNMP en uw ministerie ten aanzien van kortingen en bonussen, receptvergoeding en honorarium en over de wijze waarop deze afspraken in de komende begroting worden verwerkt? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, gaarne beantwoording van deze vragen vóór woensdag 15 september aanstaande, 14.00 uur.

(*) De Volkskrant d.d. 10 september 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA over afspraken KNMP en VWS '
Lees ook