Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 september 2001

VRAGEN VAN DE LEDEN KOENDERS EN CRONE (BEIDEN PDA) AAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

1.

a) Wat zijn de exacte voorstellen van de Duitse Bondskanselier en de Belgische minister van Financiën met betrekking tot de zgn. anti-speculatiebelasting (Tobin-Tax)?

b) Op welke wijze wijken deze voorstellen af van de oorspronkelijke ideeën van Tobin en maken zij deze beter praktisch uitvoerbaar?

c) Wat is de officiële reactie van de Nederlandse regering op deze voorstellen en welke eventuele verbeteringen stelt zij voor?

2.

Welke initiatieven zal de Nederlandse regering nemen om het debat over de risico's van korte kapitaalstromen uit het slop te trekken en welke initiatieven neemt Nederland om ontwikkelingslanden een belangrijker stem te geven in de Bretton- Woods instelling?

3.

Op welke wijze zullen de Nederlandse ministers tijdens de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank deelnemen aan publieke debatten over transparante en democratische controle op de internationale instellingen?

Deel: ' Vragen PvdA over anti-speculatiebelasting (Tobin-Tax) '
Lees ook