Partij van de Arbeid

Den Haag, 25 juli 2002

VRAGEN VAN HET LID BUSSEMAKER (PVDA) AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1.

Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van het ITS (Instituut voor Toegepaste Wetenschappen) in opdracht van het OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek) over de diversiteit in opleidingsniveau van vluchtelingen?

2.

Hoe verhouden de resultaten van dit onderzoek zich tot de gegevens uit het plan van aanpak 'verbetering arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide vluchtelingen', dat in april naar de Kamer is gestuurd?

3.

Kunt u de Kamer een overzicht doen toekomen van het soort beroepen en/of sectoren waarin vluchtelingen competenties hebben die uit dit onderzoek naar voren komen, en dit relateren aan de vraag naar deze arbeid op de Nederlandse arbeidsmarkt?

4.

Ziet u in dit onderzoek aanleiding om de eerder aangekondigde maatregelen in het plan van aanpak, zoals ontwikkeling van EVC (Elders Verworven Competenties), het stimuleren van maatwerk in taalcursussen en convenanten met de G26 met extra inspanning uit te voeren?

Arbeidspotentieel en arbeidsmarktloopbanen van vluchtelingen en asielgerechtigden. Een verkennend onderzoek naar ervaringen van nieuwkomers op de Nederlandse arbeidsmarkt.

John Warmerdam en Harry van den Tillaart in opdracht van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA).

Zie ook "Vluchteling minder hoog opgeleid", Trouw, 25-07-02

SZW, ABG/DB/2002/16793, 09-04-02

Deel: ' Vragen PvdA over arbeidsmarktpositie vluchtelingen '
Lees ook