Den Haag, 30 juni 1999

VRAGEN VAN DE LEDEN ARIB EN VAN DER HOEK (BEIDEN PVDA) AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT


1.
Heeft u kennisgenomen van het feit dat anorexiapatiënten vanwege gemiddelde wachttijden van 8 maanden voor behandeling noodgedwongen uitwijken naar België? (1)


2.
Wat is de omvang van de problematiek? Is het waar dat een aantal patiënten zonder de mogelijkheid van opname in België zijn overleden?


3.
Welke knelpunten zijn er volgens u in de zorg voor anorexiapatiënten?


4.
Welke oplossingen ziet u voor deze knelpunten?


5.
Wie acht u verantwoordelijk voor deze knelpunten?


6.
Hebben de minister en de hoofdinspectie voor de volksgezondheid actie ondernomen naar aanleiding van de klachten van ouders van patiënten over de behandelingsmogelijkheden in Nederland? Zo ja, welke actie is dit? Zo nee, waarom niet?


7.
Is het waar dat in Nederland criteria gehanteerd worden waarbij de ergste gevallen worden uitgesloten van behandeling? Zo ja, welke criteria worden gehanteerd en door wie worden deze opgesteld?


8.
Welke actie heeft de SEN sinds haar oprichting vijf jaar geleden ondernomen om de zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren? Tot welke resultaten hebben deze geleid?

(1) De Volkskrant, 28 juni 1999

Deel: ' Vragen PvdA over behandeling anorexiapatiënten '
Lees ook