den haag, 1 juli 1999

vragen van het lid bos (pvda) aan de minister van economische zaken


1.
bent u op de hoogte van het kennelijke besluit van veba-oil om de bouw van een productieplatform voor het hanze platform op het nederlands continentaal plat aan een koreaans consortium te gunnen?


2.
welke concrete initiatieven onderneemt u of heeft u ondernomen, al of niet in europees verband, om te onderzoeken in hoeverre bedoeld koreaans consortium een winnend bod heeft kunnen doen, mede ten gevolge van (verborgen) staatssteun?


3.
bent u van mening dat het instrumentarium dat u op dit moment ter beschikking staat om ervoor te zorgen dat de nederlandse industrie op gelijke voorwaarden kan concurreren met buitenlandse concerns, adequaat is of ziet u aanleiding dit instrumentarium, bijvoorbeeld naar aanleiding van de gang van zaken bij veba oil, nader te bezien en mogelijk te verbeteren?

Deel: ' Vragen PvdA over bouw productieplatform Koreaans consortium '
Lees ook