Partij van de Arbeid


Den Haag, 10 februari 2000

VRAGEN VAN HET LID FEENSTRA (PvdA) AAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

1.
De Milieu Inlichtingen- en Opsporingsdienst (MIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) hebben gisteren een inval gedaan bij het fluorkoolwaterstoffen (CFK's) producerende bedrijf Allied Signal te Weert. Van welke feiten wordt het bedrijf verdacht? (1)

2.
Op basis van welke signalen en sinds wanneer zijn MIOD en OM met deze zaak bezig?

3.
Levert het bedrijf een emissie van CFK's en zo ja, hoe verhoudt deze uitstoot zich tot de vergunning en hoe is het toezicht en de handhaving daarop verlopen?

4.
Hoe beoordeelt u de berichten dat er sprake zou zijn van afzet van CFK's aan landen die het Montreal Protocol van 1987 hebben ondertekend?

5.
Hoe beoordeelt u de berichten, dat er sprake zou zijn van afzet van CFK's aan sectoren binnen Nederland?

6.
In de berichtgeving werd aangegeven dat illegale handel zeer profijtelijk kan zijn, genoemd zijn prijsverschillen van 5 naar 60 gulden per kilo. Op welke wijze wordt dergelijke illegale afzet effectief voorkomen?

7.
Hoe beoordeelt u in politieke zin en tegen de achtergrond van het Montreal Protocol de aanwezigheid van de derde producent in grootte van CFK's ter wereld binnen de nederlandse landsgrenzen?

(1) Netwerk, 9 februari 2000

Deel: ' Vragen PvdA over CFK-producerend bedrijf '
Lees ook