Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 september 2001

VRAGEN VAN DE LEDEN WAALKENS EN DIJSSELBLOEM (BEIDEN PvdA) AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

1. Wat is de reden dat de Europese goedkeuring van de Nederlandse fiscale Regeling tot duurzame ondernemingsaftrek (DOA) zo lang op zich laat wachten?

2. Op welke onderwerpen spitst de discussie tussen de Nederlandse overheid en de Europese Commissie zich toe? Speelt de door de Tweede Kamer gewenste verbreding van de DOA van biologische naar duurzame landbouw hierbij een rol? (motie Geluk TK 26 800 XIV nr. 41)

3. Hoe groot acht u de de kans dat de DOA géén goedkeuring van de Europese Commissie krijgt?

4. De DOA vormt een belangrijk onderdeel van het Beleidsplan Biologische Landbouw 2001-2004. Wat betekent een eventuele onthouding van goedkeuring voor de realisering van de plannen? Hoeveel geld valt er dan vrij en welke alternatieve bestedingsmogelijkheden zijn er? Op welke termijn ontvangt de Kamer hierover bericht?

5. Hoe staat het met de Europese goedkeuring van de Regeling tot garantstelling voor de varkenshouderij? Verwacht u hier problemen met de goedkeuring? Zo ja, wat zijn de knelpunten? Zo nee, wanneer verwacht u de goedkeuring?

Deel: ' Vragen PvdA over duurzame ondernemingsaftrek (DOA) '
Lees ook