Partij van de Arbeid


Vragen van Tineke Witteveen aan de minister van Financiën

30 juni 1999 PvdA

1.
Bent u op de hoogte van de berichtgeving over de mogelijkheid in het buitenland, o.a. in België en Groot-Brittannië, om met de pinpas te betalen zonder daarbij de bijbehorende pincode te hoeven gebruiken? (1)

2.
Deelt u de mening dat hierdoor de veiligheid van de pinpas als betaalmiddel in het geding is? Bent u bereid de stroom vakantiegangers, die spoedig op gang zal komen, hierop via de media nadrukkelijk te attenderen?

3.
Deelt u de mening dat de banken, in ieder geval de Nederlandse, zouden moeten streven naar een blokkade van het gebruik van de pinpas zonder pincode? Deelt u tevens de mening dat het eigen risico voor pinpashouders in deze situatie verlaagd zou moeten worden naar het niveau van dat van creditcardhouders, dus naar maximaal honderd gulden? Bent u bereid met De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Vereniging van Banken over deze twee zaken in overleg te treden?

(1) De Volkskrant, 28 juni 1999

Deel: ' Vragen PvdA over gebruik pinpas zonder code '
Lees ook