Partij van de Arbeid

Den Haag, 7 september 2001

VRAGEN VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL, OUDKERK EN SMITS (ALLEN PvdA) AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

1. Kent u de begrippen die door het COT/CTG verplicht zijn voorgeschreven bij de budgetverantwoording (parameterbepaling) van zorginstellingen, te weten: imbecielen, idioten en bedlegerigen?

2. Kunt u zich voorstellen dat het hanteren van begrippen als imbecielen en idioten als uitermate grievend en beledigend wordt ervaren door zorginstellingen en hun cliënten?

3. Zo ja, bent u bereid het COT/CTG op de kortst mogelijke termijn dringend te verzoeken deze terminologie achterwege te laten?

4. Bent u bereid de Kamer te informeren over de termijn waarop deze terminologie zal worden geschrapt?

5. Bent u bereid te bevorderen dat indien ook elders deze grievende terminologie gebruikt wordt, bijvoorbeeld in leerboeken, deze geschrapt wordt?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA over hanteren van grievende termen '
Lees ook