Partij van de Arbeid


Den Haag, 20 oktober 1999

VRAGEN VAN HET LID DUIVESTEIJN (PVDA) AAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

1.
Heeft de staatssecretaris kennis genomen van het bericht "Kopen voor huurders"? (1)

2.
Is het inderdaad waar dat de Zwijndrechtse woningbouwcorporatie Gecombineerd Woningbeheer in overleg met hypotheekadviseur Huis & Hypotheek te Rotterdam een zogenaamde Woning Plus Hypotheek heeft ontwikkeld? En de Dordtse Woningstichting Progrez een variant, de Progrez-hypotheek, heeft ontwikkeld?

3.
De bedoelde hypotheek wordt 'sterk concurrerend' ten opzichte van andere hypotheken genoemd. Waaruit bestaan deze voordelen voor de koper en is er sprake van voorwaarden die de zelfstandigheid van de koper inperken?

4.
Kan de staatssecretaris aangeven op welke wettelijke grondslag de ontwikkeling van hypotheken door woningcorporaties gebaseerd is?

5.
Op welke wijze is de genoemde corporatie financieel betrokken bij het ontwikkelde product en hoe worden eventuele risico's gedekt, zonder dat de volkshuisvesting hieraan schade ondervindt?

6.
Is een dergelijke activiteit niet veel eerder het werkterrein van de Nationale Hypotheekgarantie?

(1) De Volkskrant d.d. 16 oktober 1999

Deel: ' Vragen PvdA over hypotheken door woningcorporaties '
Lees ook