Partij van de Arbeid


Den Haag, 28 september 1999

VRAGEN VAN HET LID ZIJLSTRA (PVDA) AAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

1.
Hebt u kennisgenomen van de berichtgeving over illegale casino's (1)?

2.
Is het aantal illegale casino's de afgelopen twee jaar verdubbeld?

3.
Ondernemen Justitie en de gemeenten te weinig actie tegen het zwarte gokcircuit? Zo nee, welke acties zijn er de laatste twee jaren ondernomen tegen illegale casino's?

4.
Opereren de illegale exploitanten open en bloot?
Zo ja, waarom wordt er door Justitie geen actie ondernomen?

5.
Bestaat er behoefte aan meer mogelijkheden tot optreden door de gemeenten?

(1) Binnenlands Bestuur d.d. 17 september 1999

Deel: ' Vragen PvdA over illegale casino's '
Lees ook