Partij van de Arbeid

Den Haag, 4 september 2001

VRAGEN VAN HET LID BELINFANTE (PvdA) AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

1. Heeft u kennis genomen van het bericht "Afpersing Chinezen" over het overleg dat op 3 september 2001 heeft plaatsgevonden tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een delegatie van de Chinese horeca? Wat vormde de aanleiding van dit overleg en wat was de uitkomst? (1)

2. Op welk convenant wordt in het genoemde bericht gedoeld? Kunt u de tekst van dit convenant aan de Kamer doen toekomen? Waarom en waaraan zou dit convenant opnieuw moeten worden getoetst?

3. Heeft u zelf onderzoek gedaan naar afpersingspraktijken in de Chinese horeca? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dit onderzoek? Zo nee; waarom niet?

4. Bent u van mening dat deze afpersingspraktijken en andere vormen van criminaliteit onder Chinezen vooral te wijten zijn aan illegaal in Nederland verblijvende Chinezen of is er een bredere oorzaak? Indien er naar uw mening een bredere oorzaak is, welke is dat dan?

5. Zal de problematiek van de afpersingspraktijken tevens worden besproken in de Overleggroep Chinese Horeca? Wat zijn de doelstellingen van deze overleggroep? Hoe vaak komt de overleggroep samen en wat gebeurt er met de uitkomsten van hetgeen besproken is?

(1) Metro, 4 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA over illegalen en afpersing in Chinese horeca '
Lees ook