Den Haag, 20 augustus 1999

VRAGEN VAN DE LEDEN KOENDERS EN VALK (BEIDEN PVDA) AAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE


1.
Op welke wijze kan adequater worden opgetreden tegen systematische intimidatie en vervolging van Servische burgers in Kosovo? Zijn er operationele en tactische problemen waarneembaar bij KFOR waardoor de zuivering in Kosovo niet adequaat wordt tegengegaan?
2.
Welke voorstellen worden gedaan om de situatie op zeer korte termijn te verbeteren en wat is de Nederlandse positie die Nederland daarover in internationaal verband inneemt? In hoeverre nemen de diverse deelnemende landen aan KFOR verschillende posities in?
3.
Welke gevolgen heeft de verdrijving van de Serviërs voor de draagkracht van een multi-etnisch Kosovo binnen Joegoslavië en wat betekent dit voor het beleid van de VN en OVSE terzake?
4.
Welke initiatieven worden door Nederland en andere landen genomen in de VN-veiligheidsraad om te komen tot een snellere operationele ontplooiing van de VN politiemacht?
5.
Welk beleid dient de UNCHR volgens de Nederlandse Regering te voeren zodat een maximale bescherming van de Servische burgers wordt bereikt?
6.
Hoe beoordeelt de Nederlandse Regering de positie van het UCK en de samenwerking tussen UCK en KFOR?
7.
Hoe beoordeelt de Regering de toenemende smokkel in Kosovo en hoe wordt voorkomen dat hulpgelden in verkeerde handen komen?
8.
Kan de Regering deze vragen met de nodige spoed beantwoorden in verband met de actuele ontwikkelingen?

Deel: ' Vragen PvdA over intimidatie Servische burgers in Kosovo '
Lees ook