Partij van de Arbeid

Den Haag, 24 juli 2002

Vragen van het leden Koenders en Dijksma (beide van PvdA) aan de minister van Buitenlandse zaken en de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking

1. Hoe beoordeelt u, als één van de grootste donors van UNFPA het besluit van de Amerikaanse Regering $ 34 miljoen steun in te trekken? 2. Is het niet juist vanwege China's geboortepolitiek dat de rol van UNFPA onontbeerlijk is?

3. Op welke krachtige wijze zal u de Nederlandse positie bilateraal en in Europees verband aan de orde stellen?
4. Hoe kan Nederland cq de EU ervoor zorgen dat de UNFPA projecten met betrekking tot reproductieve gezondheidszorg en rechten van vrouwen worden gecontinueerd?
5. Wat betekent dit voor de beheersraad van UNFPA

Deel: ' Vragen PvdA over intrekken Amerikaanse steun aan UNFPA '
Lees ook