Partij van de Arbeid


Den Haag, 23 maart 2000

VRAGEN VAN DE LEDEN KOENDERS EN ZIJLSTRA (BEIDEN PVDA) AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1. Heeft u kennis genomen van berichten, als zou de British American Security Information Counsil hebben onthuld dat de NAVO op het punt staat om toe te staan dat atoomwapens worden ingezet om het gebruik van alle massavernietigingswapens tegen te gaan? (1)

2. In hoeverre kunt u die berichten bevestigen?

3. Heeft u kennis genomen van de inhoud van het geheime NAVO-document met codenaam MC400/2 en zo ja, blijkt uit dat document dat binnen de NAVO wordt overwogen de lidstaten aanbevelingen te doen om over te gaan tot een beleidsverandering in de in vraag 1 genoemde zin?

4. In hoeverre zou u een dergelijke beleidswijziging willen ondersteunen?

5. In hoeverre zou het toestaan van gebruik van atoomwapens in die zin in strijd zijn met het Non-Proliferatie Verdrag en NAVO-toezeggingen aan derde landen zonder atoomwapens?

6. Welke rol zouden atoomwapens naar uw mening in de komende jaren moeten spelen in de NAVO-strategie?

(1) Persbericht Reuters, 14 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA over inzet atoomwapens door de NAVO '
Lees ook