Partij van de Arbeid


Den Haag, 9 november

VRAGEN VAN HET LID BUSSEMAKER (PVDA) AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1.
Op 8 juni jl. heb ik u gevraagd naar de precieze gegevens omtrent de groei van het aantal loonbedrijven en uitzendbureaus in de Haagse regio, in het bijzonder in de land- en tuinbouwsector. In uw antwoord baseerde u zich op cijfers van het GAK. Kunt u bevestigen dat naar nu blijkt ook volgens het GAK de cijfers veel hoger zijn dan toen werd gemeld? (1)

2.
Waarom heeft u zich alleen gebaseerd op de cijfers van GAK en GUO en niet ook bij de Kamer van Koophandel in Den Haag geïnformeerd?

3.
Volgens het GAK zijn er alleen al in de laatste drie maanden landelijk 600 ondernemingen in de land- en tuinbouwsector ingeschreven. Wat betekent dat voor de Haagse regio, wat zijn de precieze cijfers?

4.
Het GAK geeft als verklaring voor het verschil tussen de cijfers van de Kamer van Koophandel en de eigen registratie dat er wellicht geen feitelijke bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend of dat betrokkenen geen personeel in dienst hebben. Hoe groot acht u de kans dat het hier gaat om malafide praktijken?

5.
Sinds 1 juli 1998 is geen vergunning meer nodig om een uitzendbureau te starten. In uw beantwoording van mijn vragen over het aantal loonbedrijven en uitzendbureaus in de Haagse regio van 8 juni jl. stelt u dat het belang van een vergunningenregime niet moet worden overschat. Vindt er überhaupt nog enige wijze van controle plaats in de startfase? Bent u bereid maatregelen te nemen om de controle te verbeteren?

6.
Hoe hoog is volgens u het bedrag dat gemoeid is met het niet afdragen van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en omzetbelasting door malafide loonbedrijven en uitzendbureaus?

7.
Zijn er inmiddels resultaten te melden uit activiteiten van het Westland Interventieteam (WIT)?

8.
De WAADI biedt mogelijkheden toch beschermende regels te stellen voor werknemers in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt, waaronder de land- en tuinbouw. Wanneer is voor u de nood in genoemde sector hoog genoeg om maatregelen te willen nemen? Geven de nieuwe feiten voldoende aanleiding om in te willen grijpen?

(1) FNV Magazine (33) 21 oktober 1999

Deel: ' Vragen PvdA over loonbedrijven in tuinbouwsector '
Lees ook