Partij van de Arbeid


Den Haag, 21 februari 2000

VRAGEN VAN DE LEDEN KOENDERS, TIMMERMANS EN VALK (ALLEN PVDA) AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN (1)

1. Heeft u kennisgenomen van berichten als zouden Russische troepen zich in het gevangenkamp in het Noord-Tsjetsjeense Tsjernokozovo schuldig maken aan buitengewoon gruwelijke mensenrechtenschendingen, waarbij gevangenen langere tijd achtereen zijn gemarteld door hen te slaan op hoofd, lever, nieren en voetzolen en hen in sommige gevallen gas te laten inademen? (2)

2. Bent u van mening dat de beschuldigingen jegens Rusland, zoals verwoord in onze eerste vraag, geloofwaardig zijn?

3. Hoe beoordeelt u het feit dat Tsjernokozovo ontoegankelijk blijft voor buitenlandse waarneming en op welke wijze wordt door u en door andere regeringen aangedrongen op directe toegang tot het kamp?

4. Hoe beoordeelt u de berichten als zouden Russische troepen ook in de rest van Tsjetsjenië doorgaan met het op grote schaal opsluiten, aftuigen, verkrachten en standrechtelijk executeren van burgers die er van worden verdacht de rebellen te steunen en hoe beoordeelt u in dezen de uitspraak van Vladimir Kalamanov, de speciale Russische afgezant die de beschuldigingen op het terrein van mensenrechtenschendingen onderzoekt, dat "het onmogelijk is dat de mensenrechten in Tsjetsjenië volledig worden gerespecteerd"?

5. Wat is u bekend over het lot van duizenden burgers, die te zwak zouden zijn om de door Russische troepen ingenomen Tsjetsjeense hoofdstad Grozny te ontvluchten?

6. Bent u bereid de Russische regering zo snel mogelijk aan te spreken op het volstrekt ontoelaatbare gedrag van de Russische troepen?

7. Bent u bereid om in dezen op korte termijn bij de Raad van Europa een statenklacht tegen Rusland in te dienen?

8. In hoeverre bent u bereid politieke en praktische steun te verlenen aan de oproep van Mary Robinson, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om een internationaal onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van Russische mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië? (3)

9. In hoeverre staat de mensenrechtensituatie in Tsjetsjenië bovenaan de agenda van het bezoek dat u halverwege volgende maand aan Rusland hoopt te brengen en in hoeverre bent u bereid in Moskou de ernstige mensenrechtenschendingen waarvoor de Russische regering verantwoordelijk mag worden gesteld, zowel op bilateraal niveau als publiekelijk te veroordelen?

10. Bent u bereid in het licht van de ernstige mensenrechtenschendingen dit bezoek uit te stellen tot na de presidentsverkiezingen?

11. Bent u bereid de mensenrechtensituatie in Rusland bovenaan de agenda te plaatsen van elk bezoek dat u de komende tijd aan Moskou zult brengen?

12. Bent u bereid deze vragen, gezien de ernst van de situatie, zo spoedig mogelijk en in elk geval tijdig vóór de beëindiging van de kamervergadering deze week te beantwoorden?

(1) Deze vragen dienen als aanvulling op de eerder met het lid Hoekema (D66) gestelde vragen over Tsjetsjenië (2) BBC Online Network, 20 februari 2000
(3) BBC Online Network, 21 februari 2000

Deel: ' Vragen PvdA over mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië '
Lees ook