den haag, 24 juni 1999

vragen van het lid feenstra (pvda) aan de ministers van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, van buitenlandse zaken en van defensie


1.
bent u bekend met het bericht over een rapport van unep (vn-milieuprogramma) waarin vermeld wordt dat de bombardementen van de navo op joegoslavië (servië en kosovo) 'de ergste milieucatastrofe in de europese geschiedenis' sinds tsjernobyl hebben veroorzaakt? (1)


2.
is het waar dat dit rapport ondanks de schokkende conclusies niet is besproken binnen de geëigende organen? zo ja, bent u bereid dit aan de orde te stellen? hoe beoordeelt u de inhoud van dit unep-rapport?


3.
voor wat betreft de actuele situatie: zal dit rapport alsnog van een evaluatie en conclusies worden voorzien voor het herstelprogramma van de balkan?


4.
voor wat betreft toekomstige situatie: kan aansluitend bij onze vragen in het overleg over de milieuraad aangegeven worden of voor - onverhoopt - volgende gewapende conflicten ook aanbevelingen zullen worden opgesteld om naast de humanitaire en volkenrechtelijke aspecten ook middels gerichte acties cultuur-, natuur- en milieuwaarden meer kunnen worden ontzien? (2)

(1) anp-bericht in metro d.d. 24 juni 1999
(2) algemeen overleg over de milieuraad d.d. 17 juni 1999

Deel: ' Vragen PvdA over milieuramp in Joegoslavie '
Lees ook