Partij van de Arbeid


 
Vragen van Belinfante Valk en Timmermans aan de stas. van Cultuur en de min. van Just. over het nalatenschap van kunstverzamelaar Chardzjiev

Den Haag 26 november 1999

VRAGEN VAN DE LEDEN BELINFANTE, VALK EN TIMMERMANS (PVDA) AAN DE STAATSSECRETARIS VAN CULTUUR EN DE MINISTER VAN JUSTITIE

1.
Heeft u kennis genomen van de schikking die is getroffen inzake de nalatenschap van kunstverzamelaar Chardzjiev?¹

2.
Zijn de uit de nalatenschap verkocht kunstwerken voorgoed voor de collectie Chardzjiev verloren gegaan?

3.
Zo ja, is dit het resultaat van eerder door de Nederlandse overheid in 1997 geconstateerd wanbeheer?

4.
Is het juist dat de transacties voortkomend uit dit wanbeheer, in het kader van de schikking, door de stichting Cultureel Centrum Khardjiev-Tschaga als rechtmatig zijn bestempeld?

5.
Acht u genoemde stichting bevoegd een dergelijk oordeel uit te spreken en acht u dit oordeel in overeenstemming met het eerder door de overheid geconstateerde wanbeheer?

6.
Bent u bereid te laten bezien of er sprake is van onrechtmatig handelen en of er aanleiding is tot het instellen van strafvervolging?

7.
Bent u bereid stappen te ondernemen om eventuele onrechtmatige transacties terug te draaien en de stukken weer aan de collectie toe te doen voegen?

¹ de Volkskrant, 25 november jl.

Deel: ' Vragen PvdA over nalatenschap kunstverzamelaar Chardzjiev '
Lees ook