Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 september 2001

VRAGEN VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL EN SPOELMAN (BEIDEN PvdA) AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1. Is het waar dat de gemeente Vught de belastingvrije premie van 4000 gulden voor langdurig bijstandsgerechtigden, die werk aanvaarden, niet toepast?

2. Zo ja, is het waar dat gemeenten de beleidsvrijheid hebben om deze uitstroompremie niet toe te passen?

3. Is het niet toepassen van bovengenoemde uitstroompremie in strijd met het persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2000, waarin staat dat langdurig bijstandsgerechtigden sinds 1 januari 2001 bij aanvaarding van werk in aanmerking komen voor een belastingvrije premie van 4000 gulden uit te betalen door de gemeente in vier halfjaarlijkse termijnen?

4. Is het waar dat bovengenoemde belastingvrije premie is ingesteld om de overgang van uitkering naar werk te bevorderen door gedurende twee jaar te compenseren voor het verlies van aanspraak op inkomensafhankelijke regelingen en dat het idee hierachter is dat de persoon na 2 jaar te hebben gewerkt minder gevoelig zal zijn voor de armoedeval?

5. Zo ja, acht u het dan niet wenselijk dat de uitstroompremie landelijk voor alle langdurig bijstandsgerechtigden geldt?

Deel: ' Vragen PvdA over niet toekennen van uitstroompremies '
Lees ook