den haag, 19 augustus 1999

vragen van het lid arib (pvda) aan de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport


1.
heeft u kennisgenomen van het bericht 'zorgcentrum vraagt hulp familie na personeelstekort'?¹


2.
kampen meer zorginstellingen met dit probleem? zo ja, kan een cijfermatig overzicht gegeven worden van deze problematiek?


3.
zijn als gevolg van deze problematiek familieleden ingezet in de basiszorg? zo ja, in welke mate? en zo ja, bent u met ons van mening dat dit onwenselijk is?


4.
in het kader van het convenant arbeidsmarkt zorgsector van 16 december 1998 is afgesproken dat er voor 1 april definitieve afspraken over het oplossen van arbeidsproblematiek gemaakt zullen worden. is de problematiek van de personeelstekorten in de vakantieperiode hierin een specifiek onderdeel? zo nee, bent u met ons van mening dat deze problematiek een onderdeel moet zijn van de jaarplannen, die gemaakt worden in het kader van het convenant? bent u met ons van mening dat dit binnen afzienbare termijn moet gebeuren?


5.
zijn de afspraken in kader van het convenant voor 1999 al gemaakt? zo nee, waarom niet? zo ja, wanneer wordt de tweede kamer hierover geïnformeerd?

¹ metro 17-8-1999

Deel: ' Vragen PvdA over personeelstekort zorginstellingen '
Lees ook