Partij van de Arbeid


Den Haag, 24 november 1999

VRAGEN VAN HET LID TIMMERMANS (PVDA) AAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

1.
Heeft u kennisgenomen van de problemen met de Apachehelikopters van de vliegbasis Gilze-Rijen? (1)

2.
Zijn er, behalve met de staartrotor, ook problemen met de versnellingsbakken? Zo ja, welke?

3.
Wat zijn de gevolgen voor de inzetbaarheid van de tactische helikoptergroep?

4.
Is de aflevering van nieuwe AH-64D's, zoals afgesproken, in september 1999 hervat? Zo nee, is het bereiken van de Fully Operational Capable status in 2003 nog steeds haalbaar?

5.
Welke gevolgen heeft een mogelijke vertraging bij de aflevering van nieuwe Apachehelikopters voor de voortgang van de invoering van de luchtmobiele brigade?

(1) BN/Stem van 12 november jl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA over problemen met Apachehelikopters '
Lees ook