Partij van de Arbeid

Den Haag, 2 oktober 2001

VRAGEN VAN DE LEDEN KOENDERS EN OUDKERK (BEIDEN PvdA) AAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

1. Hoe beoordeelt de regering het aspect van terrorisme bij de proliferatie van massavernietigingswapens? (1)

2. Hoe snel kunnen de werkgroepen, die hierover door de Regering zijn ingesteld, rapporteren?

3. Welke reactie geeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de aanbevelingen van de Gezondheidsraad terzake?

4. In hoeverre is het van belang dat draaiboeken worden gemaakt, oefeningen worden gehouden en wat is de stand van zaken met de ontwikkeling van medicijnen en vaccins, alsmede de vroege herkenning van infectieziekten?

5. Hoe beoordeelt de regering de opmerking van de directeur van de Amsterdamse GGD dat snel protocollen moeten komen, zodat hulpverleners weten waar ze aan toe zijn als er iets gebeurt?

(1) Zie de regeringsnotitie over proliferatie van massavernietigingswapens

Deel: ' Vragen PvdA over proliferatie massavernietigingswapens '
Lees ook