den haag, 17 juni 1999

vragen van de pvda-fractie over de brief van de staatssecretaris van sozawe d.d. 17 mei 1999 inzake scholing met behoud van ww-uitkering (soza-99-382) woordvoerder: josé smits


1.
is het onderzoek van its waarvan in uw brief sprake is, inmiddels afgerond? zo nee, waar wacht afronding op?


2.
kunt u het onderzoek zo spoedig mogelijk naar de tweede kamer zenden?


3.
in uw brief kondigt u aan te gaan experimenteren om te bezien hoe scholing adequater kan worden ingezet. waarom gaat u experimenteren als voor het wijzigen van de scholingscriteria geen wetswijziging is vereist en u de mogelijkheid heeft per ministerieel besluit de scholingscriteria voor alle ww-gerechtigden en voor alle sectoren meteen te verruimen?


4.
de huidige criteria voor het volgen van scholing met behoud van ww lijken te beperkt, schrijft u. is er een relatie met het niet optimaal benutten van de opleidingsfondsen (o&o fondsen)?


5.
de criteria zijn opgenomen in een lisv-besluit. heeft u het lisv-bestuur gevraagd de criteria te verruimen? zo nee, waarom niet?


6.
bent u bereid, gezien de grote scholingsbehoefte onder ww-gerechtigden en de grote vraag naar goed geschoolde werkkrachten, de scholingscriteria zo spoedig mogelijk te verruimen (zonodig door het lisv-bestuur daarvoor opdracht te geven) en de nieuwe ruimere criteria zo mogelijk dit najaar van kracht te laten worden?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA over scholing met behoud van ww-uitkering '
Lees ook