Partij van de Arbeid


Den Haag, 28 maart 2000

VRAGEN VAN HET LID FEENSTRA (PvdA) AAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

1. Kent de minister het bericht dat de Britse regering overweegt, na protesten van zowel de Ierse als de Deense regering, Sellafield als opwerkingsinstallatie buiten gebruik te stellen en in de toekomst alleen als opslagplaats voor kernafval te gebruiken? (1)

2. Hebben Japan, Duitsland en Zwitserland lopende contracten met British Nuclear Fuels (BNFL) bevroren of opgezegd? Zo ja, wat zijn dan de mogelijkheden hiertoe en wat zijn hiervan de financiële consequenties?

3. De Ierse en Deense bezwaren zouden zijn gebaseerd op schending van het internationale Zeeverdrag. Zij bepleiten op een Europese conferentie in juni te Kopenhagen de opwerkingswerkzaamheden te beëindigen. Hoe beoordeelt de regering deze bezwaren en overweegt de Nederlandse regering zich bij dit pleidooi aan te sluiten?

4. Heeft de genoemde heroverweging van de Britse regering ook consequenties voor de verzending van radioactief afval voor opwerkingsdoelen vanuit Nederland?

(1) NRC Handelsblad van 27 maart 2000

Deel: ' Vragen PvdA over Sellafield '
Lees ook