Partij van de Arbeid


1 maart 2000

VRAGEN VAN DE LEDEN ARIB EN MIDDEL (BEIDEN PVDA) AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

1.

Bent u op de hoogte van het besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Fusie Voorbereiding om de afdeling kindergeneeskunde van het Pasteurziekenhuis te Oosterhout per 1 april te sluiten en de afdeling verloskunde in hetzelfde ziekenhuis per 1 mei te sluiten?

2.

Deelt u de vrees van bewoners en artsen in en rond Oosterhout dat met de sluiting van de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde een domino-effect kan optreden waarbij bijvoorbeeld ook de afdelingen chirurgie, kno en anaesthesie op termijn gesloten moeten worden, zodat het Pasteurziekenhuis dan geen bestaansrecht meer heeft?

3.

Bent u het eens met de medisch specialisten van het Pasteurziekenhuis te Oosterhout, die aantoonbaar ernstige medische problemen voorzien door de voortijdige overplaatsing van de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde omdat zij logistieke, personele en organisatorische problemen verwachten die een goede zorg voor moeder en kind in gevaar brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen om deze sluiting te voorkomen?

4.

Wat is uw mening ten aanzien van het feit dat in het beleidskader dat is opgesteld ten behoeve van de voorgenomen fusie is toegezegd dat geen zorg uit het Pasteurziekenhuis verplaatst wordt voordat de fusie een feit is en dat daarbij is toegezegd dat de klinische kindergeneeskunde tot 2003 voor Oosterhout gewaarborgd zou zijn omdat eerst geconcentreerd wordt in Breda?

5.

Bent u op de hoogte van het feit dat het Pasteurziekenhuis vandaag heeft laten weten het formele fusieoverleg één maand te willen opschorten omdat de Raad van Toezicht, de direktie , de staf en de ondernemingsraad vinden dat de onderhandelingen binnen de Raad van Bestuur van de Stichting Fusie Voorbereiding over het profiel van de lokatie Oosterhout in het toekomstige fusieziekenhuis, tot nog toe onvoldoende resultaat hebben gehad en dat zij deze periode tevens willen gebruiken om te bezien onder welke voorwaarden voortzetting van het fusieoverleg in het belang is van het Pasteurziekenhuis en van de bevolking die op dit ziekenhuis is aangewezen?*

Vind u de voorgenomen sluiting in dit licht voorbarig? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen om deze sluiting te voorkomen?


* persbericht Pasteurziekenhuis dd 1-3-2000

Deel: ' Vragen PvdA over sluiting afdelingen ziekenhuis Oosterhout '
Lees ook