Den Haag, 30 juni 1999

VRAGEN VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL (PVDA) EN DITTRICH (D66) AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE


1.
Kent u het bericht over de toepassing van de WSPN (Wet schuldsanering natuurlijke personen) waarin staat dat het Gerechtshof Den Bosch heeft gesteld dat het hebben van één schuld een reden is om geen schuldsanering toe te staan? (1)


2.
Bent u bereid uw visie te geven over deze uitspraak in het belang van rechtzekerheid, rechtsgelijkheid en rechtseenheid en zo op korte termijn duidelijkheid te scheppen in deze kwestie en daarbij de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank in aanmerking nemend dat de schuldsanering bij het hebben van één schuld niet geweigerd mag worden? (2)


3.
Kent u het bericht dat een uit huiszetting ondanks een beroep op het moratorium op grond van de WSNP is geweigerd, ondanks de bedoeling van de wetgever zoals uit de handelingen van de wetsgeschiedenis blijkt? (1)

4
Bent u bereid om in het belang van de uitvoering van de wet de uitvoerders duidelijkheid te verschaffen over de bedoeling en interpretatie van de wet op deze onderwerpen?

5
Zo niet, op welke wijze zou de bedoeling van de wetgever over de werkingssfeer van de WSNP over de één schuldsituatie en het moratorium bij uit huiszetting wel verhelderd kunnen worden en bent u bereid daarvoor op afzienbare termijn de benodigde stappen te ondernemen?

(1) Nieuwsbrief WSNP Update nummer 9
(2) Uitspraak d.d. 18 mei 1999 te Groningen SKN0219900108

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA over toepassing Wet schuldsanering '
Lees ook