Partij van de Arbeid


Vragen van Frans Timmermans en Sharon Dijksma aan de ministers van BuZa en OS
27 oktober 1999 PvdA

1.
Heeft u kennisgenomen van de uitzendingen van het Radio 1 journaal over het tribunaal in Cambodja ter berechting van leden van de Rode Khmer die verdacht worden van genocide? (1)

2.
Deelt u onze opvatting dat het berechten van de daders van de zeer ernstige mensenrechtenschendingen in Cambodja een essentieel onderdeel is van de opbouw van een democratische rechtsstaat en daarmee bepalend is voor de toekomst van het land?

3.
Zo ja, bent u bereid te helpen bevorderen dat er overeenstemming wordt bereikt tussen de Verenigde Naties en Cambodja over de opzet en werkwijze van het tribunaal, zodat het onder vergelijkbare voorwaarden kan gaan functioneren als de tribunalen in Arusha en Den Haag?

4.
Deelt u onze opvatting dat de bescherming van het aanwezige bewijsmateriaal hierbij zeker aandacht verdient?

5.
Bent u bereid de Europese Unie en andere mogelijke donoren op het belang van ondersteuning van het tribunaal te wijzen, zodat de Nederlandse inspanningen door gelijkgestemde landen kunnen worden ondersteund?

1.
1 Radio 1 journaal op 25, 26 en 27 oktober

Deel: ' Vragen PvdA over tribunaal in Cambodja '
Lees ook