Partij van de Arbeid


Vragen van Gerritjan van Oven aan de minister van Buitenlandse Zaken
5 november 1999 PvdA

1.
Klopt het bericht dat de premier van Montenegro Vujanovic de van oorlogsmisdaden verdachte Joegoslavische generaal Ojdanic deze week heeft ontvangen. 1)

2
Deelt u het standpunt dat deze handelswijze ten zeerste betreurd moet worden nu zelfs van de Montenegrijnse regering verwacht zou mogen worden mee te werken aan arrestatie van van oorlogsmisdrijven verdachte personen en overdracht van hen aan het Joegoslavië Tribunaal.

3
Bent u bereid -al of niet in EU verband- een meer coöperatieve houding van de Montenegrijnse regering te bevorderen.

1) Spits 5 november

Deel: ' Vragen PvdA over vervolging oorlogsmisdadigers in Montenegro '
Lees ook