den haag, 24 juni 1999

vragen van de leden rehwinkel en koenders (beiden pvda) aan de minister van buitenlandse zaken


1.
bent u op de hoogte van het feit dat de nederlander marnix van maelen maandag 21 juni jl. op het vliegveld van washington d.c. de toegang tot de verenigde staten is geweigerd vanwege het feit dat hij aids-patiënt is?


2.
in 1989 heeft zich een vergelijkbaar incident voorgedaan. heeft u er in de afgelopen 10 jaar bij de amerikaanse autoriteiten op aangedrongen om deze inreisbeperking voor seropositieven op te heffen? (1)


3.
bent u bereid om, op grond van de weigering om de heer van maelen toegang te verlenen tot de verenigde staten, bij de amerikaanse autoriteiten aan te dringen op intrekking van de inreisbeperking voor hiv-geïnfecteerden?

(1) aanhangsel handelingen nr. 704, vergaderjaar 1989-1990

Deel: ' Vragen PvdA over weigeren toegang aids-patient door V.S '
Lees ook