Ingezonden persbericht

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie en minister van Buitenlandse Zaken.


1. Heeft u kennis genomen van het bericht over het verlagen van de huwbare leeftijd naar 15 jaar bij Marokkaanse meisjes?


2 Klopt het dat de Marokkaanse regering het voorstel heeft gedaan de huwbare leeftijd van 18 jaar naar 15 jaar te verlagen? Zo ja, wanneer bent u voor het eerst hiervan op de hoogte gesteld? Wat was of is uw reactie hierop?

In welk kader is dit voorstel gedaan? Wat vindt u van dit voorstel?


3 Maakt dit voorstel onderdeel uit van de onderhandelingen over mogelijk bilateraal verdrag tussen Marokko en Nederland over personen- en familierecht?

Zo ja, bent u van plan hierop in te gaan?


4. Bent u het met de stelling eens dat dit voorstel in strijd is met het verdrag inzake rechten van het kind dat ook door Nederland is gerectificeerd?

Zo ja, vindt u het niet opportuun nu dit ook direct aan de Marokkaanse regering duidelijk te maken? Zo nee, waarom niet?


5. Bent u het met de stelling eens dat het verlagen van de huwbare leeftijd naar 15 jaar bij meisjes geen onderdeel hoort te zijn van de onderhandelingen?

Zo ja, op welke wijze gaat u dit aan de Marokkaanse regering kenbaar maken?


6. Binnen de Marokkaanse gemeenschap met name bij Marokkaanse meisjes is naar aanleiding van de berichtgeving over het verlagen van de huwbare leeftijd onrust ontstaan. Op welke wijze gaat u deze onrust wegnemen?
7. Bent u bereid de Kamer te informeren over de stand van zaken en de voortgang van de jarenlang durende onderhandelingen met de Marokkaanse regering over personen- en familierecht. Zo ja, wanneer?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA verlagen huwbare leeftijd Marokkaanse meisjes '
Lees ook