Persberichten

Recherche Bijstands Team Emmen
11:03 vrijdag 3 september 1999

Bert Peters

Het recherchebijstandsteam, dat de gewelddadige dood van de heer Badloe uit Emmen onderzoekt, heeft tot op dit moment nog geen antwoorden kunnen vinden op een aantal vragen. Hoewel het onderzoek daarmee niet vastzit, is toch besloten nu al de medewerking van het publiek te vragen. Vanavond zal TV-Drenthe aandacht besteden aan het onderzoek en daar een aantal gerichte vragen stellen. Wie heeft het slachtoffer vorige week maandagavond zien vertrekken, wie heeft zijn auto die avond gezien en wie heeft bijzonderheden gezien op de plaats waar het slachtoffer is aangetroffen? Ook wil het team graag weten met wie het slachtoffer de laatste tijd omging en zijn vrije tijd doorbracht.
Mensen kunnen bellen met het bureau in Emmen, waar de medewerkers van het team zitten en bereikbaar zijn onder het telefoonnummer 0591-662010.


info@politie-drenthe.nl Politie Drenthe, voor een veilig en leefbaar Drenthe

Deel: ' Vragen Recherche Bijstands Team over moord in Emmen '
Lees ook