GroenLinks


Rosenmöller stelt vragen aan Kok over in opspraak geraakte Edith Cresson

Uit onderzoek van de actualiteiten rubriek Netwerk en het Dagblad De Limburger is gebleken dat Eurocommissaris Edith Cresson persoonlijk geïnterveniëerd heeft om te voorkomen dat een advies van ambtenaren van de financiële controledienst van de Europese Commissie werd uitgevoerd. Zij wilden het salaris van een met haar bevriende tandarts terugvorderen, omdat de gevraagde werkzaamheden niet waren verricht. Hiermee is Cresson opnieuw in opspraak gekomen.

GroenLinks vraagt minister-president Kok om de kwestie, via de huidige voorzitter van de Europese Unie, aan te kaarten bij de Europese ministerraad. De Europese ministerraad heeft de Europese Commissie benoemd en heeft ook een verantwoordelijkheid als het gaat om vertrouwenskwesties die de Commissie diep raken.

Schriftelijke vragen van het Lid Rosenmöller (GroenLinks) aan de minister-president over de wederom in opspraak gekomen Eurocommissaris Edith Cresson, d.d. 22 februari 1999.


1. Is het u bekend dat Eurocommissaris Edith Cresson wederom in opspraak is geraakt? (Zie Netwerk en De Limburger, d.d. 22 februari
1999)


2. Wat is uw oordeel over de handelswijze van de genoemde Eurocommissaris?


3. Bent u met mij van mening, dat de Europese Ministerraad, het orgaan dat de Europese Commissie heeft benoemd, een speciale verantwoordelijkheid heeft als het gaat om een dreigende vertrouwenscrises rond een (wederom) in opspraak geraakte Eurocommissaris?


4. Bent u bereid om de kwestie, via de huidige voorzitter van de Europese Unie, te agenderen voor de eerstvolgende Europese ministerraad?


5. Bent u met mij van mening dat de Ministerraad bij de op handen zijnde behandeling van de kwijting over de begroting 1997 een gelegenheid heeft om over deze en eventuele andere zaken de Commissie nader ter verantwoording te roepen?


6. Bent u vervolgens ook bereid om tijdens die vergadering er op aan te dringen dat de kwestie m.b.t. de betrokken Eurocommissaris, volgens de daartoe in Europese Verdragen neergelegde mogelijkheden (Art. 160), wordt voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie?

Deel: ' Vragen Rosenmöller aan Kok over Eurocommissaris Cresson '
Lees ook