Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen25.002 vragenformulier 25 februari 2000

Gemaakt: 25-2-2000 tijd: 14:11

Vragen van het lid Van den Berg (SGP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de benaming van kunstwerken op vaarwegen in Friesland. (Ingezonden 25 februari 2000)

1

Bent u bekend met het feit, dat de naamsaanduidingen op kunstwerken - vooral bruggen - op de vaarwegen in Friesland door de desbetreffende gemeenten cq. overige beheerders worden vervangen door de Friese benamingen?

2

In hoeverre is er met de beheerders van de scheepvaartwegen overleg gepleegd over de wijziging van deze naamsaanduidingen? Deelt u de mening dat dergelijke naamswijzigingen niet eenzijdig kunnen plaatsvinden?

3

Is het u bekend, dat de oorspronkelijke benamingen van de kunstwerken ook gebruikt worden in officiële documenten, vaarkaarten en dergelijke?

4

In hoeverre acht u in dit verband het risico aanwezig van verwarming die ten koste gaat van de veiligheid van de scheepvaart op met name de doorgaande vaarwegen?

5

Welke mogelijkheden ziet u om de mogelijke nadelige consequenties van de gewijzigde naamborden te voorkomen?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen SGP aan Netelenbos over kunstwerken Friese vaarwegen '
Lees ook