den haag, 16 juni 1999

vragen van het lid smits (pvda) aan de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid


1.
weet u hoeveel aanvragers van een wao-uitkering momenteel niet op tijd, dat wil zeggen in of na de 12e maand van de ziekmelding, een wao-beoordeling krijgen? weet u hoeveel procent van de totale instroom in de wao dit is?


2.
weet u in hoeveel van die gevallen een voorschot wordt verstrekt op de wao-uitkering sinds het lisv besloot per 1 februari 1999 alle voorschotten te verrekenen?


3.
is het u bekend dat de uitvoeringsinstellingen voor februari 1999 bewust afzagen van het terugvorderen van de voorschotten indien de betreffende werknemer na de te late wao-beoordeling geen of een lagere uitkering kan worden toegekend omdat die uitvoeringsinstellingen het kennelijk onredelijk vonden de werknemer de dupe te laten worden van trage besluitvormingsprocedures?


4.
vindt u het redelijk dat individuele werknemers, die het tijdstip van wao-beoordeling niet kunnen bepalen en afhankelijk zijn van de mate waarin een uitvoeringinstelling erin slaagt op tijd aan zijn verplichtingen te voldoen, geen inkomsten heeft indien hij afziet van een voorschot of het risico loopt dat hij dat voorschot geheel op gedeeltelijk terug moet betalen?


5.
bent u bereid te bevorderen dat de voorschotten die nodig zijn als gevolg van te late wao-beoordelingen op de oude manier worden verrekend?


6.
zo nee, bent u bereid de werknemers de mogelijkheid te geven de door hen geleden schade als gevolge van het niet op tijd uitvoeren van de wao-beoordeling te verhalen op de uitvoeringsinstelling?

Deel: ' Vragen Smits (PvdA) over WAO-beoordeling '
Lees ook