De hype met camerabegluring heeft nu ook de straat bereikt; voor Jan de Wit, lid van de Tweede Kamerfractie van de SP reden om hierover vragen te stellen aan de minister van Justitie. De directe aanleiding hiervoor is het feit dat inmiddels 15 camera's in Rotterdam de openbare straat filmen en dat dit live op Internet te volgen is.

De Wit vraagt zich af of dit niet op gespannen voet staat met de privacywetgeving. Door het Rotterdamse SP- raadslid Chris van Heumen is naar aanleiding van onder andere glurende camera's van een platenzaak in de Lusthofstraat in die stad bij de Registratiekamer een klacht ingediend. Vandaar de volgende vragen van Jan de Wit aan de minister van Justitie:


1. Bent u bekend met het artikel 'opnames met Internet camera's zijn verboden' en 'De web-cam rukt op'(1)

2. Wat is uw visie op het feit dat mensen door deze camera's zonder dat ze het weten bespied worden, en dat dit wereldwijd op Internet te zien is?
3. Is dit in strijd met de privacywetgeving? Zo nee, waarom niet?
4. Wat is uw visie op de reactie van prof. mr. Overkleef- Verburg, dat het bespieden met internet-camera's een onrechtmatige daad is en een schending van de persoonlijke levenssfeer?

5. Indien er wettelijk niets vast is gelegd over het gebruik van Internetcamera's in de openbare ruimte, is het dan niet wenselijk om op korte termijn hierover wettelijke regelingen te ontwerpen, zeker gezien het feit dat dit een in omvang toenemend fenomeen is?


1. In het 'Rotterdams Dagblad' d.d. 4 januari respectievelijk 5 januari 2000.

Informatie:     Jan de Wit, 070- 3182807/ 06- 22788042                         Chris van Heumen, 010-2435015 / 06 54277805

Deel: ' Vragen SP over Big Brother taferelen in Rotterdam '
Lees ook