Nieuws van de Socialistische Partij


Kamervragen Jan de Wit over de private uitbesteding van de bijstandswet


22-09-99

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


1.
Heeft u kennis genomen van het bericht 'Uitvoering bijstandswet door bedrijven zorgwekkend'? (1)


2.
Mag de uitbesteding van de uitvoering van de bijstandswet zo ver gaan dat zelfs de beoordeling van de aanvragen voor een bijstandsuitkering door een privaat bedrijf geschiedt?
Zo ja, is dit geen verschraling van de bevoegdheid van B&W en komt daarmee de democratische controle op de uitvoering van deze wet niet in het gedrang?


4.
Deelt u de zorgen van de Registratiekamer over de privacy van uitkeringsgerechtigden, als gevolg van het overbrengen van complete bijstandsdossiers naar kantoren van deze bedrijven? Hoe kunt u de bescherming van de privacy van uitkeringsgerechtigden garanderen?


5.
Kunt u aangeven of het wenselijk is dat de uitvoering van de bijstandswet wordt uitbesteed?
Welke argumenten heeft u om uitbesteding van de uitvoering eventueel toe te blijven staan?


6.
Kunt u de wettelijke kaders duidelijk aangeven waarbinnen de uitbesteding van de uitvoering van de bijstandswet eventueel kan plaatsvinden en wilt u dit ook aan de gemeenten duidelijk maken? (2)

___________________________

1. Volkskrant, 22 september 1999

2. Zoals bedoeld in het antwoord op eerdere vragen (vraag 2) over dit onderwerp, Handelingen 1997-1998, 1698

Deel: ' Vragen SP over private uitbesteding van de bijstandswet '
Lees ook