Vragen SP over scholieren-baantjes bij Utrechtse politie

Hoofdcommissaris van politie van de regio Utrecht, dhr. Vogelzang, heeft het idee gelanceerd om bij de werving van nieuw personeel schoolgaande jeugd aan een bijbaantje bij de politie te helpen. Wat hem betreft mogen ze zelfs bekeuringen uitschrijven. ROOD, de jongeren in de SP, vindt dit een slecht idee. SP-Eerste kamerlid Driek van Vugt: "Het risico bestaat dat jongeren geconfronteerd worden met agressie en geweld. Omdat ze daar niet voor zijn opgeleid is de kans zeer groot dat ze niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan wat vervolgens tot wantoestanden leidt. Als je ze daar wèl eerst voor opleidt, gaat dit ten koste van de tijd die ze nodig hebben voor het reguliere onderwijs. Bovendien is het toch volstrekt belachelijk dat jongeren, in feite nog kinderen, de taken van politieagent gaan uitoefenen. Kinderen moeten kind kunnen zijn en naar school gaan. Dat betekent naar school gaan en niet ingezet worden om maatschappelijke gaten te vullen die volwassenen laten ontstaan." ROOD gaat Vogelzang bekeuren voor zijn slechte idee. Driek van Vugt heeft minister Peper de volgende vragen gesteld:


1. Wat vindt u van het idee van hoofdcommissaris van politie van de regio Utrecht, dhr, Vogelzang, om schoolgaande jeugd in het kader van werving van nieuw personeel een bijbaantje te bezorgen bij de politie?
2. Wat is uw mening over de suggestie van hoofdcommissaris Vogelzang dat deze scholieren bevoegdheden zouden moeten krijgen, zoals bijvoorbeeld het uitschrijven van bonnen?

3. Vindt u het in het algemeen wenselijk dat scholieren bij de politie gaan werken? Zo nee, gaat u dit de hoofdcommissaris meedelen?
4. Vindt u het een voorwaarde dat scholieren eerst een opleiding krijgen voordat ze bij de politie aan het werk mogen? Zo ja, vindt u dit wenselijk gezien het feit dat ze ook nog regulier onderwijs volgen?
5. Deelt u de mening dat er geen sprake mag zijn van vervanging van reguliere taken van politieagenten door scholieren?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen SP over scholieren-baantjes bij Utrechtse politie '
Lees ook