GroenLinks


Vragen van Farah Karimi over Tsjaad

Farah Karimi heeft de volgende vragen gesteld aan de minister voor ontwikkelingssamenwerking.

Heeft u kennis genomen van het bericht "Tsjaad loopt 'goudmijn' mis" in Trouw d.d. 12 november 1999?

Bevestigt uw informatie dat Shell en Elf hun deelname aan het project aan het heroverwegen zijn? Zo ja, wat is hiervan volgens uw informatie de reden? Wanneer wordt de besluitvorming verwacht?

Bent u bereid om nogmaals een reactie te geven op de Nederlandse Milieueffectrapportage (MER), met daarin aandacht voor de volgende zaken:

-de twijfel die de MER uit of Tsjaad en Kameroen de beloften op milieugebied waar kunnen maken, aangezien rampenplannen of noodscenario's ontbreken;

-de voorlopig gemiste kans om onderzoek te doen naar milieuvriendelijker alternatieven;-de mogelijkheid dat de pijplijn in de toekomst voor andere projecten gebruikt kan worden, waarvoor nog geen enkele garantie voor het milieu is afgegeven.
-de stellingname van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Wereldbank inzake dit project.

Wanneer zal besluitvorming binnen de Wereldbank, over het al dan niet meefinancieren van het olieproject, plaatsvinden? Zal de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Wereldbank aansturen op uitstel van besluitvorming bij de Wereldbank, conform het advies van de MER? Zo nee, waarom niet?

Als de Wereldbank besluit tot uitstel, zoals het krantenbericht als mogelijkheid stelt, wat zal dan de procedure worden? Wanneer zal in dat geval de Wereldbank komen tot een definitief besluit en waar zal dit afhankelijk van gesteld worden? Welke positie zal in dit geval de Nederlandse vertegenwoordiger innemen?

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de besluitvorming in de Wereldbank, opdat de Kamer nog in de gelegenheid is met u van gedachten te wisselen (indien nodig)?


17 november 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen Tweede kamer GroenLinks over Shell en Elf in Tsjaad '
Lees ook