vragen09.003 vragenformulier 9 maart 2000
Gemaakt: 9-3-2000 tijd: 14:31
RTF

8

2990008000

Vragen van het lid Rabbae (GroenLinks) aan de minister van Justitie over hongerstaking door een gedetineerde. (Ingezonden 9 maart 2000)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Gevangene zet hongerstaking door»»1)

2

Bent u op de hoogte van de achtergronden bij deze hongerstaking? Wat houden de 21 punten van de verklaring van de gedetineerde in? Is het waar dat bijna alle gedetineerden de verklaring mede hebben ondertekend?

3

Bent u bereid een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de klachten van de gedetineerde? Zo ja, wie laat u het onderzoek doen en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

4

Bent u bereid deze vragen binnen een week te beantwoorden, aangezien het hier een hongerstaking betreft?

Haagsche Courant, 4 maart jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen Tweede Kamer over hongerstaking gedetineerde '
Lees ook