CDA

Vragen over het NIOD-rapport n.a.v. artikel in Historisch Nieuwsblad

De Tweede Kamerleden Agnes van Ardenne-van der Hoeven en Maxime Verhagen hebben aan minister-president Kok schriftelijke vragen gesteld over de verschijning van het NIOD-rapport naar de val van de enclave Srebrenica. Dit, naar aanleiding van het artikel "Verwacht" in het Historisch Nieuwsblad van september 2001.


1. Kent de minister-president het artikel "Verwacht" uit het Historisch Nieuwsblad van september 2001, over het verschijnen van het boek "Srebrenica, een veilig gebied"?


2. Is het juist dat met dit genoemde boek het langverwachte NIOD-rapport bedoeld wordt?


3. Bestaat het rapport uit vier delen; het hoofdrapport en de drie deelsessies?


4. Hoe verhoudt deze informatie zich tot de uitspraken van de minister-president tijdens het Vragenuur d.d. 4 september jl dat hem niet bekend was dat er deelrapporten zouden zijn?


5. Is de regering niet bekend geweest met deze opzet van het onderzoeksrapport van het NIOD? Waarom niet?


6. Is het waar dat de eerste deelstudie handelt over de rol van de Inlichtingendienst ("Intelligence en de oorlog in Bosnië")? Is deze deelstudie gereed? Zo nee, wanneer wel? In welk stadium bevindt deze deelstudie zich?


7. Is het juist dat de twee andere deelrapporten "Beeld en Balkan" (over de etnische oorsprong van het geweld) en "Geschiedenis, herinneringen en politiek in Oost-Bosnië" ( over de visie van de bevolking op de gebeurtenissen) heten? Wanneer zijn deze studies gereed?


8. In welke deelrapporten zal aandacht worden besteed aan de rol van de Nederlandse regering in de besluitvorming rondom de val van de enclave? In welk deelrapport komt de internationale context en verantwoordelijkheid met name m.b.t. het (uitblijven van) luchtsteun aan de orde? Of komt dit in het hoofdrapport aan de orde?


9. In welk stadium bevindt het hoofdrapport zich?

10. Is reeds een nieuwe datum afgesproken over een live-presentatie via radio en tv? Zo ja, wanneer? Zijn over de eerste datum van live-presentatie (nl. 29 november) afspraken gemaakt met de regering?


11. Wanneer is de kabinetsreactie op het NIOD-rapport te verwachten?

Deel: ' Vragen Tweede Kamer over uitblijven NIOD-rapport Srebrenica '
Lees ook