GroenLinks


Vragen van Ab Harrewijn over strenger WAO-beleid

Het GroenLinks-kamerlid Harrewijn stelde aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hoogervorst op 15 juli de volgende vragen over de uitspraken van minister Zalm inzake strenger wao-beleid.

Kent u het bericht in de Telegraaf van 15 juli waarin minister Zalm van Financiën zich uitspreekt voor strenger wao-beleid?

Spreekt de minister van Financiën hier ook namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid c.q het kabinet?

Bent u, evenals Zalm, van mening dat er strengere eisen gesteld moeten worden bij de wao-keuring opdat de toegang tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt beperkt? Zo nee, waarom niet?

Hoe beoordeelt u het feit dat de minister van Financiën blijkens deze uitspraken enkel lijkt te luisteren naar de mening van de VVD-fractie in plaats van meer rekening te houden met de opvattingen van de meerderheid in de kamer?

Vindt u de recente wao-cijfers van het Lisv, waarover in dit artikel wordt gesproken, een reden tot paniek en aanleiding tot mogelijke aanpassing van beleid? Bent u voornemens om nog in de aankomende regeringsperiode met beleidsmaatregelen te komen, waarin strengere eisen zullen worden gesteld aan de wao-keuringen?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen van GroenLinks over strenger WAO-beleid '
Lees ook