Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen09.002 vragenformulier 9 februari 2000

Gemaakt: 9-2-2000 tijd: 14:27


2990006570

Vragen van het lid E. Meijer (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een tekort aan verloskundige capaciteit. (Ingezonden 9 februari 2000)


1

Bent u ervan op de hoogte dat in twee neonatale (niet academische) centra meer intensieve zorgbehoevende patiënten zijn geweigerd door een tekort aan verloskundige capaciteit dan door een tekort aan neonatale capaciteit? 1)


2

Is het waar dat het jaarlijks om in totaal ruim 3000 - soms ernstig zieke - vrouwen gaat?


3

Is de derdelijns verloskunde in gevaar?


4

Zo ja, welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat het tekort aan verloskundige capaciteit nog groter wordt?

Medisch Contact, 4 februari jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen VVD aan Borst over tekort verloskundige capaciteit '
Lees ook