Tweede Kamer der Staten Generaal

Vragen van de leden Van Blerck-Woerdman (VVD) en Oudkerk (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kortingen en bonussen voor apothekers. (Ingezonden 18 februari 2000)


1

Kunt u aangeven om welk bedrag het per jaar gaat, in het akkoord dat u vorig jaar met de apothekers voor een periode van drie jaar hebt afgesloten over onder meer een algemene korting van 6.82% op de inkoopprijzen voor geneesmiddelen; een korting bedoeld als verrekening voor de kortingen en bonussen die de apothekers tot dan toe van fabrikanten en groothandel ontvingen?


2

Klopt het dat de kortingen en bonussen die vooral worden gegeven op middelen die uit het patent vallen, op generieke middelen en op merkartikelen met een zelfde stof, vaak oplopen tot percentages boven de 50%?


3

Is het u bekend dat in de periode waarvoor het akkoord met de apothekers geldt (1999 tot 2002) in ieder geval geneesmiddelen Renitec en Prozac uit het patent vallen?


4

Is het u bekend dat hierdoor de kortingen voor de apothekers in 2000 aanzienlijk zullen toenemen en is daarmee rekening gehouden met de in het akkoord met de apothekers afgesproken algemene korting van 6.82%?


5

Zo neen, bent u dan niet van mening dat de overeengekomen algemene korting moet worden gelegd op die producten waarop de apotheker zijn inkoopvoordeel verkrijgt?


6

Welke stappen bent u voornemens te nemen om zulks alsnog te verwezenlijken?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen VVD en PvdA aan Borst over kortingen voor apotehekers '
Lees ook